Menu
{projectnaam}
{projectnaam}
{projectnaam}
{projectnaam}

Herbestemming van de historische kerk van Leegkerk , Groningen

AWG Architecten België

Advies De Nis: koper Noric Royal

Het uit de dertiende en zestiende eeuw stammende rijksmonument – plek voor contemplatie, samenkomst en toevlucht op een hoger gelegen wierde – is onlosmakelijk verbonden met het Groninger landschap en haar bewoners. Het kerkje moest met behoud van het ‘traditionele’ meervoudig ruimtegebruik opgenomen worden in een (boven)regionaal recreatief en educatief netwerk. De omvang van het voorzieningenniveau en de kwaliteit ervan, zowel technisch als ‘gevoelsmatig’, moesten op hoog niveau worden gebracht.

awg architecten heeft een nieuw interieur ontworpen dat deze ambitie waar kan maken en een betekenisvolle laag toevoegt aan de lange geschiedenis van de kerk. Er is gestreefd naar de vormgeving van een meervoudige functionaliteit. De noodzakelijke (banale) toevoegingen werden ondergebracht in een zo compact mogelijk volume: een gouden kubus, als ware het een schrijn. De centrale plaatsing van de kubus, los van de wanden, definieert functionele zones en waarborgt de ruimtelijke beleving van de kerkruimte maximaal. Nieuwe (draaibare) gouden kasten tussen schip en koor functioneren als flexibele ruimtescheiding.
(Bron: www.dearchitect.nl)

Fotografie: Harold Koopmans