Menu
{projectnaam}
{projectnaam}
{projectnaam}
{projectnaam}

Crematorium , Alkmaar

Rietvink Architecten

Advies De Nis: totaaladvies in keuze metselwerk en uitvoering inclusief in- en verkoop.

Gezien de markante locatie is er, in combinatie met de landschappelijke inpassing, door Rietvink Architecten veel aandacht besteed aan een zorgvuldige architectonische vormgeving. Het ontwerp manifesteert zich open naar het landschap en gesloten naar de drukte van de randweg en de stad. De scheiding tussen stad en landschap wordt gevormd door een aflopende, meanderende muur opgetrokken uit een combinatie van baksteen en natuursteen. Dit geeft deze scheiding tussen stad en landschap een natuurlijk en organisch uiterlijk.

Beeldbepalend voor het ontwerp zijn de drie gebogen ‘zeilen’. Deze markeren de drie hoofdruimten van het crematorium en zorgen voor extra lichtval in de ruimten door het toepassen van glasopeningen in het dak. Doordat de dakvlakken van de hoofdruimten zich laag manifesteren naar het landschap en juist oplopen richting de stad ontstaat de markante vorm die zich duidelijk manifesteert langs de randweg, maar toch heel terughoudend is richting het omringende weidegebeid.
(Bron: www.rietvink-architecten.nl)

Fotografie: De Nis BV en Bernard Faber